Udskrift af www.Get2Press.dk d. 24 september 2017 kl. 08:33:12
Pressemeddelelse udsendt d. 10 februar 2012

Är du konstig eller bara särskilt sensitiv?

Ny bok räcker ut en hjälpande hand till särskilt känslosamma människor. Temat är högaktuellt i Norge (www.hsperson.no) och i Danmark. Nu kommer den första boken om ämnet på svenska.

Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron, är det att vara särskilt sensitiv ett karaktärsdrag som 15-20% av befolkningen har – alltså nästan var femte.

Om man är särskilt sensitiv är man en person som är särskilt känslig för intryck. Man tar helt enkelt in fler intryck och bearbetar dem på ett djupare sätt än andra människor gör. Därför kommer man som särskilt sensitiv lätt att känna sig överstimulerad och få lust att dra sig tillbaka från sammanhang där det händer många saker på en gång.

Andra kan lätt uppfatta den särskilt sensitiva som pjoskig, överkänslig eller osällskaplig eftersom han eller hon fortare blir trött och ofta lämnar sällskapet före de flesta andra.

Den särskilt sensitiva kommer å sin sida lätt att känna sig fel, eftersom han/hon inte kan klara så mycket stimulans som andra människor kan.


Det blir ännu vanskligare för den högsensitive, eftersom vi lever i en kultur där egenskaper som gränslös utåtvändhet och det att vara ”alert och energisk” anses värdefulla. Man behöver bara kasta en blick på en sida med jobbanonnser. Här är det stor efterfrågan på t ex att vara robust, utåtriktad, energisk och så vidare.

Man ser sällan att det annonseras efter en lugn, tillbakadragen, beskedlig och ödmjuk person, vilket passar mycket bättre in på en särskilt sensitiv.

Vilka egenskaper som anses värdefulla är olika från kultur till kultur. En undersökning visar att medan barn i Canada ofta väljer bort sensitiva och blyga barn som lekkamrater, föredrar barn i Kina just kamrater med dessa egenskaper.

Fördelar och nackdelar med karaktärsdraget

Som särskilt sensitiv tål man inte att befinna sig i stora sammanhang, där det inte finns möjlighet att dra sig tillbaka – i alla fall inte under en längre tid åt gången. Stora köpcentra och receptioner kan snabbt ta andan ur en högsensitiv – man blir helt enkelt överväldigad av så mycket stimuli. Och om man inte tar sig själv på allvar och ser till att man får tillräckligt med pauser, kan man efteråt vara trött i flera dagar.

För de flesta sensitiva fungerar det heller inte att delta i sociala sammanhang flera gånger i veckan. Att man till en viss del måste begränsa sig, kan vara svårt att acceptera, särskilt om lusten efter sällskap är stor, vilket den som sagt kan vara även om man är särskilt sensitiv.

I gengäld har den särskilt sensitive sällan tråkigt i sitt eget sällskp, och här kommer vi in på fördelarna.

Om man är särskilt sensitiv har man ett rikt inre liv. Ganska få intryck kan sätta igång en hel film på den särskilt sensitives inre bildskärm. Därför är den särskilt sensitive ytterst lämpad till jobb där det gäller att få bra och originella idéer. Många författare är av naturen mycket känsliga.

Dessutom gör sensitiviteten stor nytta om personen har att göra med andra människor. Den särskilt sensitive kommer att ha en god intuition och känsla för den andres behov.

En särskilt sensitiv person som har lärt sig att respektera sig själv och sitt karaktärsdrag, kan få ett rikt liv. Faktiskt visar forskningen att högsensitiva under de rätta omständigheterna, trivs bättre än andra. Det anses att ha att göra med det rika inre livet och med personens förmåga att registrera fina nyanser och således hitta en större njutning i t ex dofter, naturen, konst och musik.

Boken: ”Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känslosamma själar” är skriven av danska Ilse Sand och översatt till svenska av Eva Åkerstedt och Margareta Palmgren.

Den ges ut den 1:a mars 2012.

Läs mer här: www.sensitiv-hsp.se där du kan se bokens baksidetext, testa dig själv, ladda ner innehållsförteckning, förord och bilder, vilka får användas fritt.

Förlaget Ammentorp


Yderligere information
Forlaget Ammentorp
Ilse Sand

Tlf: +45 24 80 99 82
info@ilsesand.dk
http://www.sensitiv-hsp.se


Artiklen kan findes på adressen: http://www.get2press.dk/default.asp?show=showpm&pmid=5682